சுகுணா திவாகர் - அ.மார்க்ஸ் - எக்ஸ்குளூசிவ் படம்
சுகுணா திவாகர் திருமணத்தின் போது, பேராசிரியர்.அ.மார்க்ஸ் முன்னிலையில் திருமண உறுதிமொழி எடுத்தபோடு எடுத்த படம்...

Comments

மற்ற சிறப்புப் படங்களையும் வெளியிடவும் :-)

Popular posts from this blog

பிராமணர் = பறையர். கண்டுபிடித்தார் ஜெயமோகன்.

வலம்புரி சங்கு வேண்டும்...

ஒருமரத்து கள்ளு !!!!!