தேசிகன்: இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

இன்று பிறந்தநாள் காணும் தேசிகன் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்...!!!!

செந்தழல் ரவி

http://www.employees.org/~desikan/
#########################################
THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE.
#########################################

Comments

NanRi Ravi.
NanngaLum Desikanukku vaazhthukaL sollukiROm.
பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் தேசிகன்!
இன்னுமொரு நூற்றாண்டு இரும்!!
தருமி said…
Desikan ... happy birthday to you.
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் தேசிகன்....

Popular posts from this blog

பிராமணர் = பறையர். கண்டுபிடித்தார் ஜெயமோகன்.

வலம்புரி சங்கு வேண்டும்...

விரைவாக விந்து வெளியேறுதல் அல்லது துரித ஸ்கலிதம்